2296083702 Οικοδομικό Τετράγωνο 549, Μέγαρα machigoudeli@gmail.com
hero image
 

Εβδομαδιαία Διδακτέα Ύλη
Μάχη Γουδέλη | Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μέγαρα

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9/2023

Junior A’: 1. Στο Copy Book (τετράδιο αντιγραφής) να γράψω στα αγγλικά 5 φορές το ονοματεπώνυμο και να το μάθω για ορθογραφία

B’ Class: 1. Student’s Book σελ 13 τις ασκήσεις Α και Β (η έκθεση στο Writing Book, ακολουθώντας τις ερωτήσεις για βοήθεια)                2. Companion σελ 8 μελέτη το λεξιλόγιο και να το μάθω προφορικά

C’ Class: 1. Student’s Book σελ 13, γράφω προτάσεις με το λεξιλόγιο από το vocabulary / expressions box , σε ένα φύλλο χαρτί  [Miss Helen]

Lower (May): 1. Προφορική εξάσκηση (1) , (2) [Miss Helen]

Lower (Dec): 1. Την άσκηση με τα παράγωγα στο Hand Book [Miss Helen]

Proficiency: 1. ECPE C2 σελίδες (15), (16), (17), (18)         2. Grammalysis σελ (20), (21) μελέτη και τις ασκήσεις 3-4 και σελ (24) την άσκηση

ΠΕΜΠΤΗ 14/9/2023

Junior B’: 1. Activity Book σελ 7 (σελίδα 7) την άσκηση 5 και ανάγνωση την άσκηση 6

A’ Class: 1. Student’s Book σελ 6 (πατήστε εδώ) ανάγνωση και τις 2 ασκήσεις               2. Companion σελ 4 (πατήστε εδώ) αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο         3. Hand Book μελέτη τη γραμματική (το ρήμα to be, κτητικά επίθετα) και μεταφράζω τις παρακάτω προτάσεις:
1. Αυτός είναι ο αδελφός μου.
2. Εμείς είμαστε η οικογένειά σου.

C’ Class: 1. Student’s Book σελ 6-7 (σελίδα 6, σελίδα 7) ανάγνωση και όλες τις ασκήσεις          2. Companion σελ 4-5 (σελίδα 4, σελίδα 5) αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο                  3. Grammar μελέτη από την ιστοσελίδα (present simple, present continuous)

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 6 (πατήστε εδώ) αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 2-3               2. Grammalysis σελ 84-85 (σελίδα 84, σελίδα 85) μελέτη τη γραμματική χωρίς τα Temporals  και τις ασκήσεις 1-4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/9/2023

Junior A’: 1. Copy Book να γράψω 5 φορές τα γράμματα Α-Ε (ΚΕΦΑΛΑΙΑ – μικρά – προφορά) και να τα μάθω για ορθογραφία

Junior B’: 1. Activity Book σελ 8-9 (σελίδα 8, σελίδα 9) μελέτη τα Remember και τις σημειώσεις, και τις ασκήσεις 7-10

A’ Class: 1. Coursebook σελ 12 (πατήστε εδώ) να απαντήσετε τις ερωτήσεις στο Writing Book                    2. Companion σελ 6-7 (Lesson 5) (σελίδα 6, σελίδα 7) αντιγραφή και ορθογραφία

B’ Class: 1. Coursebook σελ 6 (πατήστε εδώ) ανάγνωση και στο hand book την άσκηση Oral Practice (κατάφαση, ερώτηση, άρνηση)          2. Companion σελ 4 (πατήστε εδώ) αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο           3. Grammar μελέτη εδώ (present simple)

Lower (May): 1. Coursebook σελ 56 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3         2. Grammalysis σελ 42-43 (Lesson 9) μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/9/2023

Lower (Dec): 1. Coursebook σελ 86-87 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο, τις ασκήσεις 2-3 και σελ 104 τις ερωτήσεις                2. Grammalysis σελ 124 μελέτη τη γραμματική και άσκηση 3

Proficiency: 1. S/F σελ. 96, 104-110 (έκθεση και όλες τις ασκήσεις) & μελέτη το λεξιλόγιο και όλες τις σημειώσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2023

Junior A’: 1. Coursebook σελ 6-7 (σελίδα 6, σελίδα 7) να μάθω τις λέξεις προφορικά και σελίδες 8-9 (σελίδα 8, σελίδα 9) τις ασκήσεις 2-6

C’ Class: 1. Students Book σελ 8-9 τις ασκήσεις που έχουμε σημειώσει        2. Companion σελ 6-7 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο        3. Grammar, μελέτη εδώ (stative verbs)

Pre-Lower: 1. Επανάληψη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

Lower (Dec): 1. Coursebook σελ 88 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3            2. Grammalysis σελ 106 και 108 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 4-5

Lower (May): 1. Coursebook σελ 57 και 101 όλες τις ασκήσεις               2. Grammalysis σελ 42 και 44 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 5

Proficiency (1): 1. Επανάληψη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 19/9/2023

Junior B’: 1. Activity Book σελ 10-12 ανάγνωση και τις ασκήσεις 3-5

AClass: 1. Coursebook σελ 7 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β           2. Companion σελ 5 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (Lesson 2)        3. Grammar μελέτη εδώ (to be - ερώτηση και άρνηση)

BClass: 1. Coursebook σελ 7 ανάγνωση και τις ασκήσεις A, C          2. Companion σελίδα 5 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (Lesson 2)              3. Grammar μελέτη εδώ (present continuous)

Pre Lower: 1. Coursebook σελ 7, 96 όλες τις ασκήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9/2023

Junior A’: 1. Coursebook σελ 10-11, να γράψω τα γράμματα και να μάθω τις λέξεις προφορικά, σελ 12-13 τις ασκήσεις 2-6        2. Copy Book να γράψω αντιγραφή τα γράμματα Α μέχρι Ι (ΚΕΦΑΛΑΙΑ – μικρά – προφορά) και να τα μάθω ορθογραφία

B’ Class: 1. Coursebook να γράψω στο Writing book μία παράγραφο με τίτλο “Myself” (c/book, σελ 11)

C’ Class: 1. Coursebook σελ 15 την έκθεση με τίτλο “My last Trip” σε ένα φύλλο χαρτί [Miss Helen]

Lower (May): 1. Τις ασκήσεις 1, 2, 3 από τη φωτοτυπία και μελέτη το λεξιλόγιο από το τετράδιο [Miss Helen]

Lower (Dec): 1. Τις ασκήσεις 1, 2, 3 από τη φωτοτυπία και μελέτη το λεξιλόγιο από το τετράδιο [Miss Helen]

Proficiency (1): 1. ECPE σελίδες 19, 166 την άσκηση και μελέτη το λεξιλόγιο         2. Grammalysis σελ 40 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 8

Proficiency (2): 1. ECPE σελίδες 19, 166 την άσκηση και μελέτη το λεξιλόγιο         2. Grammalysis σελ 40 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 8

ΠΕΜΠΤΗ 21/9/2023

Junior B’: 1. Activity Book σελ 12-13 μελέτη τα Remember 6, 7, 8 και να κάνω τις ασκήσεις τους

AClass: 1. Coursebook σελ 8 ανάγνωση και τις ασκήσεις B, C, D             2. Companion σελ 5 αντιγραφή το New Voc και τα Expressions και μελέτη για ορθογραφία όλο το Lesson 3

CClass: 1. Coursebook σελ 10-11 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β               2. Companion σελ 8 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (Lesson 3)

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 8 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3              2. Grammalysis σελ 84 μελέτη τη γραμματική και σελ 86 τις ασκήσεις 5-6

University Exams: σελ 9-12 ασκήσεις Α1-Α2, Β1 και την έκθεση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9/2023

Junior A’: 1. Copy book 5 φορές αντιγραφή και ορθογραφία τα γράμματα Α-Ι (ΚΕΦΑΛΑΙΟ – μικρό και προφορά)                       2. Coursebook σελ 6-7, 10-11 μελέτη τις λέξεις προφορικά

Junior B’: 1. Activity Book σελ 14-15 ανάγνωση, μελέτη το Remember και τις ασκήσεις 1, 3, 4

A’ Class: 1. Writing Book γράφω μία παράγραφο με τίτλο “My friend”, όπως στο παράδειγμα στο τετράδιο

B’ Class: 1. Coursebook σελ 8-9 ανάγνωση και σελ 8 τις ασκήσεις Α, Β                       2. Companion σελ 6 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο Lesson 3 (New Voc. , Expressions, RIGHT)

Lower (May): 1. Coursebook σελ 58 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3            2. Grammalysis σελ 46-47 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 1

Proficiency 2: 1. Επανάληψη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9/2023

Lower (Dec): 1. Coursebook σελ 105 απαντώ τις ερωτήσεις                2. Grammalysis σελ 110-112 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 2-3, 5-6

Proficiency: 1. Super Final σελ 114, 122-128 την έκθεση και όλες τις ασκήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9/2023

Junior A’: 1. Coursebook σελ 14-17 μελέτη τις λέξεις προφορικά, και τις ασκήσεις 2-6                2. Copy Book σελ 3 φορές αντιγραφή και ορθογραφία τα γράμματα A M (ΚΕΦΑΛΑΙΑ – μικρά – προφορά) και να τα μάθω για ορθογραφία

CClass: 1. Coursebook σελ 12 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β              2. Companion σελ 8-9 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο             3. Grammar μελέτη εδώ (past simple)

Pre-Lower: 1. Επανάληψη το λεξιλόγιο από το Hand Book για ΤΕΣΤ [Miss Helen]

Lower (Dec): 1. Coursebook σελ 59, 101 την άσκηση 2 και τις ερωτήσεις          2. Grammalysis σελ 46-47 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 3-4

Lower (May): 1. Coursebook σελ 90 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3                 2. Grammalysis σελ 126-127 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 2

Proficiency: 1. No homework, γραπτή εξάσκηση στην τάξη [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 26/9/2023

Junior B’: 1. Activity Book σελ 16-17 μελέτη όλα τα Remember και τις ασκήσεις 5-10

Α’ Class: 1. Coursebook σελ 9 ανάγνωση και τις ασκήσεις ORAL PRACTICE II και Α                2. Companion σελ 7 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο         3. Grammar μελέτη εδώ (σελίδα 1, σελίδα 2)

Β’ Class: 1. Coursebook σελ 10 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β (την Α στο Hand Book)             2. Companion σελ 6 αντιγραφή και ορθογραφία το Lesson 4           3. Grammar μελέτη εδώ (άρθρα 1, άρθρα 2)

Pre Lower: 1. Coursebook σελ 9 και 96 ανάγνωση και όλες τις ασκήσεις         2. Grammalysis σελ 87-88 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9/2023

Junior A’: 1. Copy Book να γράψω αντιγραφή (3 φορές) τα γράμματα A μέχρι R (ΚΕΦΑΛΑΙΑ – μικρά – προφορά) και να τα μάθω ορθογραφία                    2.  Coursebook σελ 18-21 να μάθω τις λέξεις προφορικά και να κάνω τις ασκήσεις 2-6       

BClass: 1. No homework, γραπτή εξάσκηση στην τάξη

C’ Class: 1. Επανάληψη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

Lower (May): 1. Την άσκηση από τη φωτοτυπία και μελέτη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

Lower (Dec): 1. Τις ασκήσεις 1 και 2 από τη φωτοτυπία και μελέτη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

Proficiency (1): 1. No homework, γραπτή εξάσκηση στην τάξη

Proficiency (2): 1. No homework, γραπτή εξάσκηση στην τάξη

ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2023

Junior B’: 1. Activity Book σελ 18-21 ανάγνωση, μελέτη τα Remember και τις ασκήσεις 2, 3, 4, 6

A’ Class: 1. Companion σελ 4-7 επανάληψη το λεξιλόγιο            2. Γραμματική μελέτη τις σημειώσεις στο Hand Book και εδώ                 για ΤΕΣΤ (3/10)

 

A’ Class Grammar

to be – κατάφαση

to be ερώτηση και άρνηση

possessive adjectives – κτητικά επίθετα

άρθρα 1

άρθρα 2

 

CClass: 1. Companion σελ 4-10 επανάληψη το λεξιλόγιο                             2. Γραμματική μελέτη εδώ                           για ΤΕΣΤ (2/10)

 

C’ Class Grammar

present simple

present continuous

stative verbs

past simple – past continuous

 

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 10 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3          2. Grammalysis σελ 87-89 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 3-4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

Junior A’: 1. Copy Book 2 φορές αντιγραφή τα γράμματα Α-R (ΚΕΦΑΛΑΙΑ – μικρά – προφορά                        2. Hand Book να γράψω τις λέξεις από CAPITAL(κεφαλαία) σε small (μικρά):
1.
KING
2. LAMP
3. FROG
4. IDEA
5. PIG

Junior B’: 1. Activity Book σελ 22-23 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά 204) και τις ασκήσεις 1-4            2. Φωτοτυπία τις 3 ασκήσεις

A’ Class: 1. No homework (ακουστική εξάσκηση στην τάξη)  

BClass: 1. Companion σελ 4-8 επανάληψη το λεξιλόγιο         2. Γραμματική μελέτη εδώ              για ΤΕΣΤ 3/10

Β’ Class Grammar

present simple

present continuous

άρθρα 1

άρθρα 2


Lower (May): 1. No homework (ακουστική εξάσκηση στην τάξη)  

Proficiency 2: 1. No homework, γραπτή εξάσκηση στην τάξη [Miss Helen]