2296083702 Οικοδομικό Τετράγωνο 549, Μέγαρα machigoudeli@gmail.com
hero image
 

Εβδομαδιαία Διδακτέα Ύλη
Μάχη Γουδέλη | Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μέγαρα

 

A’ Class Grammar

to be – κατάφαση

to be ερώτηση και άρνηση

possessive adjectives – κτητικά επίθετα

άρθρα 1

άρθρα 2

 

C’ Class Grammar

present simple

present continuous

stative verbs

past simple – past continuous

 

Β’ Class Grammar

present simple

present continuous

άρθρα 1

άρθρα 2

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2024

Lower (May): 1. Grammalysis σελ 142 την άσκηση 2, σελ 143 την άσκηση 5, σελ 144 την άσκηση 6 και σελ 145 την άσκηση 1                      ΓΙΑ 13/5/2024

Proficiency: 1. Grammalysis σελ 118-120 τις ασκήσεις 1, 3, 5, 6 και σελ 121 την άσκηση 1              ΓΙΑ 15/5/2024

Proficiency (December): μελέτη για διαγώνισμα (Πέμπτη 16/5/24)

ΔΕΥΤΈΡΑ 13/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 116-124 επανάληψη το λεξιλόγιο και τη γραμματική των Lessons 37-40 για TEST 15/5

C’ Class: 1. Coursebook σελ 89 την άσκηση ORAL PRACTICE               2. Grammar φυλλάδιο σελ 20 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. BCCE Book σελ 112-119 το GVR στο Answer Sheet για ΠΕΜΠΤΗ 16/5

Lower (May): 1.  Grammalysis σελ 170-172 τις ασκήσεις 1, 2, 4, 6 (μελέτη τα Lessons 31-36)

Proficiency: 1. No homework (προφορική εξάσκηση) [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 14/5/2024

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 129 ανάγνωση το πρώτο κείμενο, αντιγραφή το 2ο κείμενο και να ζωγραφίσω την αίθουσα, σελ 140 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2                     2. Copy Book αντιγραφή και ορθογραφία τις 12 λέξεις σχετικές με την αίθουσα, που είναι γραμμένες στο Hand Book

B’ Class: 1. Coursebook σελ 80 ανάγνωση            2. Companion σελ 49-50 αντιγραφή και ορθογραφία τα Expressions και τα Irregular Verbs (be – build) για τις 17/5/2024

C’ Class: 1. No homework (προφορική εξάσκηση στην τάξη) [Miss Helen]

Lower (May): 1. No homework (προφορική εξάσκηση στην τάξη) [Miss Helen]

Proficiency: 1. Grammalysis σελ 152-154 τις ασκήσεις 1, 4, 5, 6, και σελ 155 την άσκηση 1

ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2024

Junior B’: 1. Activity Book σελ 172-200 μελέτη το λεξιλόγιο και τη γραμματική των Lessons 31-36 για TEST 17/5

A’ Class: 1. Coursebook σελ 76 να γράψω μία παράγραφο (στο Writing book) απαντώντας στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα clues               2. Companion σελ 38-39 αντιγραφή και ορθογραφία το Lesson 5

C’ Class: 1. Coursebook σελ 90-91 ανάγνωση και την άσκηση Β                2. Companion σελ 67 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

Pre-lower: 1. Δεν παραδόθηκε καινούρια ύλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 141 τις ασκήσεις 1-2 και αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο με τον παρακάτω τρόπο:
man= άντρας                    men= άντρες

Junior B’: 1. Activity Book σελ 201 να συμπληρώσω το κείμενο με τίτλο Last Saturday, χρησιμοποιώντας τα ρήματα στο συννεφάκι

A’ Class: 1. Companion σελ 43 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (teach – write)

B’ Class: 1. Test Booklet σελ 22 όλες τις ασκήσεις

Lower (May): 1. Grammalysis επανάληψη τα Lessons 25-30 και τις 4 ασκήσεις στη φωτοτυπία  

Proficiency: 1. No homework (προφορική εξάσκηση) [Miss Helen]

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 130 ανάγνωση και την άσκηση, και σελ 142 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

C’ Class: 1. Coursebook σελ 92 τις ασκήσεις Oral Practice και 1,2                  2. Grammar φυλλάδιο σελ 21-22 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο [Miss Helen]

Lower (May): 1. Grammalysis Lessons 31-36 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-5 στη φωτοτυπία

Proficiency: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 21/5/2024

Junior B’: 1. Copy Book αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs: πατήστε εδώ για Irregular Verbs
2. Hand Book να μεταφράσω τις 5 προτάσεις στα Αγγλικά
1. Εγώ ήμουν στο πάρκο. 2. Εμείς διαβάσαμε ένα γράμμα χθες. 3. Αυτός έτρεξε στον κήπο χθες. 4. Ο μπαμπάς αγόρασε ένα παγωτό χθες. 5. Εμείς ήπιαμε λεμονάδα στο πάρτι χθες.

A’ Class: 1. Test Booklet σελ 22 τις ασκήσεις Α-Β                 2. Grammar φυλλάδιο σελ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 μελέτη τη γραμματική

B’ Class: 1. Test Booklet σελ 23 όλες τις ασκήσεις          2. Grammar φυλλάδιο σελ 11, 12, 15, 16, 17 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 56 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο, και τις ασκήσεις 1-3

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 143 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

B’ Class: 1. Coursebook σελ 59 να γράψω μία παράγραφο με τίτλο “Food and Drink” (οι ερωτήσεις της άσκησης ANSWER) και να μάθω απέξω τους διαλόγους           2. Companion σελ 37-38 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

C’ Class: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο από το Hand Book [Miss Helen]

Lower (May):1.  Μελέτη τις σημειώσεις από το Hand Book [Miss Helen]

Proficiency: Δεν παραδόθηκε ύλη επειδή είναι το σαββατοκύριακο των γραπτών εξετάσεων! Good luck, guys! heart

 

ΠΕΜΠΤΗ 23/5/2024

Junior B’: 1. Φωτοτυπία: ανάγνωση το κείμενο, αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις Α-Β

A’ Class: 1. Grammar σελ 2, 3, 5, 13 και Ιστοσελίδα: Articles 1, Articles 2 μελέτη τη γραμματική                   2. Test Booklet σελ 22 τις ασκήσεις C, D

C’ Class: 1. Coursebook σελ 92 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β           2. Companion σελ 67-68 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο           2. Grammar φυλλάδιο σελ 21-22 επανάληψη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 57, 101 όλες τις ασκήσεις          2. Grammalysis σελ 151 μελέτη τη γραμματική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2024

Junior A’: 1. Hand Book: να συμπληρώσω το ρήμα με τη σωστή μορφή στο Present Simple και να τις κάνω ΑΡΝΗΣΗ, ΕΡΩΤΗΣΗ και να απαντήσω.
ex. I read books every day. à I don’t read books every day. àDo I read books every day? à Yes, I do./ No, I don’t.

1. He ____ to school every morning. (walk)
2. You _____ ice cream. (like)

Junior B’: 1. Φωτοτυπία: ανάγνωση το κείμενο, αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις Α-Β

A’ Class: 1. Companion σελ 43 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (leave – make)

B’ Class: 1. Αναπτύσσω 2 από τις 7 προτάσεις, όπως στα παραδείγματα. Γράφω τουλάχιστον 3 ιδέες στο καθένα. (παραδείγματα και προτάσεις εδώ)

Lower: 1. Δεν παραδόθηκε ύλη επειδή είναι το σαββατοκύριακο των γραπτών εξετάσεων! Good luck, guys! heart

Proficiency: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο [Miss Helen]

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5/2024

Junior A’: 1. Hand Book μελέτη τις σημειώσεις για τον Present Simple και τον Present Continuous (σημειώσεις εδώ)             2. Φωτοτυπία την άσκηση για το σπίτι (φωτοτυπία εδώ)

C’ Class: 1. Companion σελ 64-69 μελέτη το λεξιλόγιο και Grammar φυλλάδιο σελ 19-22 μελέτη τη γραμματική του Unit 9 για TEST 30/5                     2. Φωτοτυπία τις 4 ασκήσεις

Pre-Lower: 1. No homework (προφορική εξάσκηση) [Miss Helen]

Lower (May): 1. No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων)

Proficiency: 1.  No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων) [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 28/5/2024

Junior B’: 1. Από τις φωτοτυπίες που έχουμε δουλέψει στην τάξη (Little Red Hen), να μάθουν τους ρόλους τους.

A’ Class: 1. Grammar φυλλάδιο σελ 9, 10, 11, 17, 19 μελέτη τη γραμματική                      2. Test Book σελ 23 τις ασκήσεις E, F

B’ Class: 1. Αναπτύσσω άλλες 3 προτάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα. Γράφω τουλάχιστον 3 ιδέες για το καθένα. (ιδέες και παράδειγμα εδώ)

Pre-Lower: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των προαγωγικών εξετάσεων)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 144 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

B’ Class: 1. Coursebook σελ 61 να γράψω μία παράγραφο με τίτλο “Eating Out” χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις της άσκησης 3 (τα ρήματα σε Past Simple όπως στην παράγραφο από πάνω)

C’ Class: 1. No homework [Miss Helen]

Lower (May): 1. No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων) [Miss Helen]

Proficiency: 1. No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων)

ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2024

Junior B’: 1. Από τις φωτοτυπίες που έχουμε δουλέψει στην τάξη (Little Red Hen), να μάθουν τους ρόλους τους.

A’ Class: 1. Test book σελ 23 τις ασκήσεις G, H                   2. Grammar φυλλάδιο σελ 2, 3, 6, 9, 15, 17,19,21

C’ Class: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων)

Pre-Lower: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2024

Junior A’: 1. Activity Book Lessons 1-40 FINAL TEST!!!

Junior B’: 1. Activity Book Lessons 1-36 FINAL TEST!!!

A’ Class: 1. No homework (έγιναν δραστηριότητες/παιχνίδια με την αγγλική γραμματική στην τάξη)

B’ Class: 1. Αναπτύσσω 3 προτάσεις όπως στο παράδειγμα. Γράφω τουλάχιστον 4 ιδέες για το καθένα (παράδειγμα και ιδέες εδώ)

Lower (May): 1. No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων)

Proficiency: 1.  No homework (προφορική εξάσκηση εξετάσεων) [Miss Helen]

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 136 ανάγνωση και την άσκηση                2. Φωτοτυπία να μάθω τους στοίχους του τραγουδιού απ’ έξω

C’ Class: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων)

Pre-Lower: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων) [Miss Helen]

Proficiency: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων) [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 4/6/2024

Junior B’: 1. Φωτοτυπία: ανάγνωση και τις ασκήσεις 3, 4, 5     2. Να μάθω τα λόγια του θεατρικου

A’ Class: 1. Test Booklet σελ 24 τις ασκήσεις D, E                

B’ Class: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι)

Pre-Lower: 1. No homework (οι μαθητές δουλεύουν στην τάξη χωρίς μελέτη για το σπίτι, λόγω των σχολικών προαγωγικών εξετάσεων)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2024

Junior A’: 1. No homework. Μαθαίνω τους στίχους του τραγουδιού!!!

B’ Class: 1. Last lesson (with miss Machi)!!! No homework!!!

C’ Class: 1. Last lesson (with miss Helen)!!! No homework!!!

Proficiency: 1. No homework (προφορική εξάσκηση για τις εξετάσεις στην τάξη)

ΠΕΜΠΤΗ  6/6/2024

Σήμερα ήταν το τελευτάιο μάθημα για τις C και Pre Lower Classes!!!
Καλό καλοκαίρι σε μαθητές και γονείς!!! 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/6/2024