2296083702 Οικοδομικό Τετράγωνο 549, Μέγαρα machigoudeli@gmail.com
hero image
 

Εβδομαδιαία Διδακτέα Ύλη
Μάχη Γουδέλη | Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μέγαρα

 

A’ Class Grammar

to be – κατάφαση

to be ερώτηση και άρνηση

possessive adjectives – κτητικά επίθετα

άρθρα 1

άρθρα 2

 

C’ Class Grammar

present simple

present continuous

stative verbs

past simple – past continuous

 

Β’ Class Grammar

present simple

present continuous

άρθρα 1

άρθρα 2

 

ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2024

Junior B’: 1. Coursebook σελ 48-49 ανάγνωση και την άσκηση 1

AClass: 1. Coursebook σελ 56 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α, Β, C            2. Companion σελ 29 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο                  

CClass: 1. Coursebook σελ 62 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α και B                 2. Companion σελ 48 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο             3. Grammar φυλλάδιο σελ 12-13 μελέτη τη γραμματική           

Pre-Lower: 1. no homework (γράψαμε TEST γραμματικής και έγινε ακουστική εξάσκηση στην τάξη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 74 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151) και τις ασκήσεις 1-3

Junior B’: 1. Coursebook σελ 50 ανάγνωση                  2. Activity Book σελ 128-129 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207), και τις ασκήσεις 1-4

AClass: 1. Companion σελ 42 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (hit – learn)

BClass: 1. Coursebook σελ 54 ανάγνωση και όλες τις ασκήσεις                 2. Companion σελ 34 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο        3. Grammar μελέτη στο hand book (πατήστε εδώ)

Lower (May): 1. Coursebook σελ 64-65 όλες τις ασκήσεις και μελέτη το ανάλογο λεξιλόγιο                         2. Grammalysis σελ 106 μελέτη τη γραμματική

Proficiency: 1. Φωτοτυπία τις ασκήσεις [Miss Helen]

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2/2024

Proficiency (new): 1. Super Final: σελ. 36-38 τα κείμενα και μελέτη το λεξιλόγιο σελ. 417-418                                           2. Grammalysis: σελ. 28-33 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 8, 9, 12 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2024

Junior B’: 1. Coursebook σελ 84 ανάγνωση                2. Activity Book σελ 74-75, 76-78 μελέτη το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), τη γραμματική και τις ασκήσεις 4, 1-4

C’ Class: 1. Companion σελ 45-50 και Grammar φυλλάδιο σελ 11-13 μελέτη το λεξιλόγιο και τη γραμματική του Unit 6 για TEST την Πέμπτη 8/2/2024

Pre-Lower: 1. No homework (εξάσκηση σε επίπεδο εξετάσεων Β1) [Miss Helen]

Lower(May): 1. Coursebook σελ 74-75 όλες τις ασκήσεις και το λεξιλόγιο των Lessons 25-28              2. Grammalysis σελ 110-112 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 2-3

Proficiency: 1. No homework (εξάσκηση σε επίπεδο εξετάσεων C2) [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 6/2/2024

Junior B’: 1. Activity Book σελ 128, 130-131 μελέτη το ίδιο λεξιλόγιο (προφορά σελ 207), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 5-7

AClass: 1. Coursebook σελ 57 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β                 2. Companion σελ 30 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο          3. Grammar φυλλάδιο σελ 15 μελέτη τη γραμματική

BClass: 1. Coursebook σελ 55 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β             2. Companion σελ 35 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο                        3. Grammar φυλλάδιο σελ 15 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 40 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-4            2. Grammalysis σελ 132-133 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 68-79 μελέτη το λεξιλόγιο και τη γραμματική των Lessons 21-24 για ΤΕΣΤ 9/2

B’ Class: 1. Hand Book μελέτη τις σημειώσεις για τα προφορικά (σημειώσεις εδώ)

C’ Class: 1. Coursebook σελ 83 τις ερωτήσεις 1, 3, 4, 9, 10 στο Hand Book [Miss Helen]

Lower(May): 1. Φωτοτυπία τις 2 εκθέσεις [Miss Helen]

Proficiency: 1. ECPE book σελ 89, 171-172 μελέτη το λεξιλόγιο και την άσκηση           2. Grammalysis σελ 100-103 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 13-14

ΠΕΜΠΤΗ 8/2/2024

Junior B’: 1. Activity Book σελ 202-203 μελέτη τη γραμματική        2. Φωτοτυπία τις 2 ασκήσεις

A’ Class: 1. Companion σελ 28-31 και Grammar φυλλάδιο σελ 13-15 επανάληψη το λεξιλόγιο και τη γραμματική του Unit 7 για ΤΕΣΤ 13/2

C’ Class: 1. Coursebook σελ 66-67 ανάγνωση και την άσκηση ANSWER (Hand - Book), C και ORAL PRACTICE (hand-book)         2. Companion σελ 51-52 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο         3. Grammar φυλλάδιο σελ 13 μελέτη τη γραμματική

Pre-lower: 1. Coursebook σελ 41, 99 όλες τις ασκήσεις               2. Grammalysis σελ 134 αντιγραφή, μετάφραση και μελέτη το Vocabulary Box

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2/2023

Junior A’: 1. Activity Book σελ 80-81 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-5          2. i-book: Lessons 24-25

Junior B’: 1. Hand Book μελέτη τις σημειώσεις για την Άρνηση του Present Continuous και Present Simple                 2. Copy Book να μετατρέψω σε Άρνηση όλες τις προτάσεις της Άσκησης Β από τη φωτοτυπία που είχαμε για σήμερα (9/2/24)

AClass: 1. Companion σελ 43 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (leave make) [Για το τμήμα Α2, η αντιγραφή είναι 2 φορές όλα τα Irregular Verbs που έχουμε κάνει]

BClass: 1. Coursebook σελ 56 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β           2. Companion σελ 36 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

Lower (May): 1. Coursebook σελ 84-85 όλες τις ασκήσεις           2. Grammalysis σελ 122-123 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

Proficiency: 1. No homework (προφορική εξάσκηση) [Miss Helen]

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2/2024

Proficiency (new): 1. ECPE book: σελ 39-40 όλες τις ασκήσεις και μελέτη το λεξιλόγιο σελ. 5 (Companion)                                          2. Grammalysis: σελ. 36-40 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 3, 4, 5, 8

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 82-83 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-6

C’ Class: 1. Coursebook σελ 68-69 ανάγνωση και τις ασκήσεις ANSWER (hand book) και Α            2. Companion σελ 53 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

Pre-Lower: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο που σημειώσαμε στο hand book για TEST 19/2 [Miss Helen]

Lower(May): 1. Coursebook σελ 94-95 όλες τις ασκήσεις          2. Grammalysis σελ 125 την άσκηση 1

Proficiency: Φωτοτυπίες όλες τις ασκήσεις [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 13/2/2024

Junior B’: 1. Coursebook σελ 52 ανάγνωση          2. Coursebook σελ 132-135 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-6

A’ Class: 1. Coursebook σελ 62 ανάγνωση και τις ασκήσεις Answer και ORAL PRACTICE II στο Hand Book           2. Companion σελ 32 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο             3. Grammar φυλλάδιο σελ 16 μελέτη τη γραμματική

BClass: 1. Coursebook σελ 58 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β, Vocabulary Focus                2. Companion σελ 37 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο              3. Grammar φυλλάδιο σελ 16 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 42 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3                2. Grammalysis σελ 135-136 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 2, 3

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2024

Junior A’: 1. Coursebook σελ 86 ανάγνωση      2. Activity Book σελ 81, 83 μελέτη τη γραμματική            3. Φωτοτυπία τις 2 ασκήσεις

BClass: 1. Companion σελ 50 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (be – drive)

C’ Class: 1. Coursebook σελ 85 την άσκηση Β [Miss Helen]

Lower(May): 1. ECCE Book σελ 45 την έκθεση [Miss Helen]

Proficiency: 1.  ECPE Book σελ 90-92 όλα τα κείμενα            2. Grammalysis σελ 106-108 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2024

Junior B’: 1. Activity Book σελ 136 μελέτη το λεξιλόγιο και σελ 138-141 μελέτη τα Remember και τις ασκήσεις 3-9

A’ Class: 1. Hand Book μελέτη τον Past Simple των ομαλών ρημάτων στην κατάφαση (σημειώσεις εδώ)          2. Copy Book να κλίνω στον Past Simple και να μεταφράσω στα ελληνικά τα παρακάτω ρήματα: dance, cook, study         3. Φωτοτυπία μία άσκηση

C’ Class: 1. Companion σελ 53 επανάληψη το λεξιλόγιο               2. Grammar φυλλάδιο σελ 14 μελέτη τη γραμματική      3. Copy Book να ολοκληρώσετε τις προτάσεις (προτάσεις εδώ)

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 43, 100 όλες τις ασκήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/2024

Junior A’: 1. Coursebook σελ 88 ανάγνωση           2. Activity Book σελ 84 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151) και τις ασκήσεις 1-3            3. i-book: Lesson 26

Junior B’: 1. Activity Book σελ 112-141 επανάληψη το λεξιλόγιο και τη γραμματική των Lessons 19-24 για TEST 20/2             2. i-book: Lessons 19-24

A’ Class: 1. Companion σελ 42-43 μελέτη τα Irregular Verbs (be – make)

BClass: 1. Companion σελ 34-38, Grammar φυλλάδιο σελ 5, 15-16 και σημειώσεις στο πρόχειρο του Unit 7, επανάληψη για TEST 20/2

Lower: 1. Coursebook σελ 6-12 μελέτη το λεξιλόγιο των Lessons 1-4 για TEST 19/2           2. Grammalysis σελ 124 μελέτη τη γραμματική και την άσκηση 3, σελ 126-127 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-2

Proficiency: Φωτοτυπίες όλες τις ασκήσεις [Miss Helen]

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2/2024

Proficiency (New): 1. Super Final σελ 50-52, 418 όλες τις ασκήσεις και μελέτη το λεξιλόγιο          2. Grammalysis σελ 44-50 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 3, 6, 7, 10           3. Φυλλάδιο έκθεσης μελέτη πως να γράφω article

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2/2024

Junior A’: 1. Coursebook σελ 90 ανάγνωση            2. Activity Book σελ 84-85 επανάληψη το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 4-5

CClass: 1. Coursebook σελ 70 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α+Β            2. Companion σελ 54 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

Pre-Lower: 1. Hand book να βρω όσα περισσότερα παράγωγα μπορώ (1. organise, 2. avoid, 3. rely, 4. laugh, 5. attract, 6. create, 7. archeology, 8. produce, 9. construct, 10. develop)              2. Να βρω πληροφορίες για τον Διονύση Σιμόπουλο και να γράψω μία παράγραφο (περίπου 80 λέξεις) για τη ζωή και το έργο του. (Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες που θα βρείτε αλλά μην αντιγράψετε επακριβώς) [Miss Helen]

Lower (May): 1. Coursebook Lessons 5-8 επανάληψη το λεξιλόγιο για TEST 23/2             2. Grammalysis σελ 128 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 4-5

Proficiency: 1. Φωτοτυπίες: τις ασκήσεις 116 και 122 για το σπίτι [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 20/2/2024

Junior B’: 1. Activity Book σελ 144-145 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 5-7

A’ Class: 1. Grammar φυλλάδιο σελ 17 μελέτη τη γραμματική               2. Φωτοτυπία τις 3 ασκήσεις

B’ Class: 1. Hand Book μελέτη τις σημειώσεις για την Passive Voice (πατήστε εδώ για σημειώσεις) και να συμπληρώσω τις προτάσεις (προτάσεις εδώ)

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 36-42 επανάληψη το λεξιλόγιο των Lessons 13-16 για TEST 22/2

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2024

Junior A’: 1. Coursebook σελ 92 ανάγνωση      2. Activity Book σελ 86-87 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-6

Β’ Class: 1. Companion σελ 50 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (eat – know)

CClass: 1. Coursebook σελ 93 μελέτη το λεξιλόγιο [Miss Helen]

Lower(May): 1. Φωτοτυπία την έκθεση [Miss Helen]

Proficiency: 1. ECPE Book σελ 99-102 όλες τις ασκήσεις            2. Grammalysis σελ 110-111 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 6-7

ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2024

 Junior B’: 1. Coursebook σελ 54 ανάγνωση           2. Activity Book σελ 142 – 144 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-4

AClass: 1. Coursebook σελ 63 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β           2. Companion σελ 33 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο          3. Grammar φυλλάδιο σελ 17 μελέτη τη γραμματική

CClass: 1.  Coursebook σελ 72 ανάγνωση και τις ασκήσεις Α-Β, ORAL PRACTICE II             2. Companion σελ 55 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο          3. Grammar φυλλάδιο σελ 14 μελέτη τη γραμματική

Pre-Lower: 1. Coursebook σελ 46 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο και τις ασκήσεις 1-3               2. Grammalysis σελ 138-140 μελέτη τη γραμματική και το Vocabulary Box, και τις ασκήσεις 2-3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 88-91 μελέτη το λεξιλόγιο, τα Remember και τις ασκήσεις 1-6      2. i-book: Lessons 27-28

Junior B: 1. Activity Book σελ 146-147 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207) και τις ασκήσεις 1-4                  2. i-book: Lesson 25

AClass: 1. Companion σελ 43 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (mean – read) και επανάληψη όλα (be – read)

B’ Class: 1. Hand Book να μετατρέψω τις προτάσεις σε Passive Voice (προτάσεις εδώ)

Lower (May): 1. Coursebook σελ 26-35 (Lessons 9-12) επανάληψη το λεξιλόγιο για TEST 26/2                        2. Grammalysis σελ 130-131 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-3

Proficiency: 1. Φωτοτυπίες: τις ασκήσεις 116 και 122 για το σπίτι [Miss Helen]

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 80-91 επανάληψη το λεξιλόγιο και τη γραμματική των Lessons 25-28 για TEST 28/2           2. i-book: Lessons 25-28

CClass: 1. Companion σελ 51-57 επανάληψη το λεξιλόγιο και Grammar φυλλάδιο σελ 13-14 μελέτη τη γραμματική του UNIT 7 για TEST 29/2

Pre-Lower: 1. Hand Book: Βρίσκω παράγωγα, συνώνυμα και αντώνυμα στις λέξεις 1. amaze, 2. wonder, 3. possible, 4. prepare, 5. excite, 6. differ, 7. science, 8. inhabit, 9. combine, 10. encourage [Miss Helen]

Lower (May): 1. Coursebook σελ 36-43 Lessons 13-16 επανάληψη το λεξιλόγιο για TEST 1/3              2. Grammalysis σελ 134-135 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-3

Proficiency: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο από το Hand Book (σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3) [Miss Helen]

ΤΡΙΤΗ 27/2/2024

Junior B’: 1. Coursebook σελ 56 ανάγνωση                2. Activity Book σελ 146 επανάληψη το λεξιλόγιο, σελ 148-149 μελέτη τη γραμματική και όλες τις ασκήσεις

AClass: 1. Coursebook σελ 64 ανάγνωση και τις ασκήσεις C-D              2. Companion σελ 33 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο

B’ Class: 1. Coursebook σελ 62 ανάγνωση και όλες τις ασκήσεις             2. Companion σελ 39 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο           3. Grammar φυλλάδιο σελ 17 μελέτη

Pre-Lower: 1. No homework (έγινε γραπτή εξάσκηση στην τάξη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2024

Junior A’: 1. Coursebook σελ 94 ανάγνωση             2. Activity Book σελ 92-93 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-5

BClass: 1. Companion σελ 51 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (learn – run)

C’ Class: 1. No homework (γραπτή εξάσκηση επιπέδων εξετάσεων) [Miss Helen]

Lower (May: 1. No homework (προφορική εξάσκηση επιπέδων εξετάσεων) [Miss Helen]

Proficiency: 1. ECPE Book σελ 103, 172-173 μελέτη το λεξιλόγιο και την άσκηση           2. Grammalysis σελ 112-114 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 8-10

ΠΕΜΠΤΗ 29/2/2024

Junior B’: 1. Coursebook σελ 58 ανάγνωση          2. Activity Book σελ 150-153 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207), μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 1-7

AClass: 1. Grammar φυλλάδιο μελέτη τη γραμματική                   2. Hand Book Μελέτη τον Past Simple – Irregular Verbs            3. Φωτοτυπία τις 3 ασκήσεις  

CClass: 1. Companion σελ 51-57 επανάληψη το λεξιλόγιο και Grammar φυλλάδιο σελ 13-14 μελέτη τη γραμματική του UNIT 7 για TEST 4/3                     2. Companion σελ 72 αντιγραφή και ορθογραφία τα Irregular Verbs (be – go)

Pre-Lower: 1. Φωτοτυπία: όλες τις ασκήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3/2024

Junior A’: 1. Activity Book σελ 94 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 151)           2. i-book: Lesson 29

Junior B’: 1. Activity Book σελ 154-155 αντιγραφή και ορθογραφία το λεξιλόγιο (προφορά σελ 207-208) και τις ασκήσεις 1-4

A’ Class: 1. Companion σελ 42-43 μελέτη τα Irregular Verbs (be – read)

B’ Class: 1. Hand Book να μετατρέψω τις προτάσεις σε παθητική φωνή (προτάσεις εδώ) (θεωρία εδώ)

Lower (May): 1. Coursebook σελ 56-62 επανάληψη το λεξιλόγιο των Lessons 17-20 για TEST 4/3             2. Grammalysis σελ 134-136 μελέτη τη γραμματική και τις ασκήσεις 4-6

Proficiency: 1. Μελέτη το λεξιλόγιο από το Hand Book (σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3) [Miss Helen]