2296083702 Οικοδομικό Τετράγωνο 549, Μέγαρα machigoudeli@gmail.com
 
Γερμανικά
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μέγαρα | Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά
Αγαπητοί γονείς, η εκμάθηση ξένων γλωσσών θεωρείται αδιαμφισβήτητα απαραίτητο εφόδιο για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν είναι πλέων επαρκής με αποτέλεσμα η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας να τείνει να γίνει επιτακτική. 

Γιατί να επιλέξετε τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα;
  Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ⅓ των κατοίκων της Ε.Ε. σκέφτεται, μιλά και γράφει Γερμανικά.
 Η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών και εξαγωγών γίνεται κυρίως από και προς Γερμανία. Επιπλέον μεγάλος αριθμός γερμανικών εταιρειών δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και απασχολεί προσωπικό με γνώση της γερμανικής γλώσσας. 
 Τα γερμανόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν μία από τις πρώτες επιλογές Ελλήνων μαθητών είτε πρόκειται για βασικές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να γίνει σε μικρά γκρουπ δύο έως τεσσάρων ατόμων, σε εξαμελή ή οχταμελή τμήματα ή με ιδιαίτερα μαθήματα. Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να επιλέξει ένα από τα παρακάτω τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του.

Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας

Τμήμα νηπίων (για μικρά παιδιά από 5 ετών)
Στο τμήμα νηπίων το παιδί μπορεί μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, τραγούδια και θεατρικά να μαθαίνει καθημερινούς διαλόγους και βασικό λεξιλόγιο, έτσι ώστε να έχει την ικανότητα να ενταχθεί αργότερα πιο ομαλά σε ανώτερες βαθμίδες. 

Τμήμα για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού (6-8 ετών)
Πρόκειται για προπαρασκευαστικό τμήμα, στο οποίο τα παιδιά διδάσκονται τα βασικά γραμματικά φαινόμενα και εξοικειώνονται με γνώριμες οικογένειες λέξεων όπως σχολείο, οικογένεια, φιλία, ελεύθερος χρόνος κ.α.

Τμήμα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και λυκείου (9-16ετών)
Στα τμήματα αυτά ο σπουδαστής έχει την ικανότητα λόγω της ηλικίας του να εμβαθύνει σε πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα και εξεζητημένες λεξιλογικές ενότητες. Επιπλέον, βασικός στόχος είναι η προετοιμασία για πτυχία επιπέδου Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe, του Αυστριακού OSD και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 

Τμήμα ενηλίκων.
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων στην αγορά η γνώση της Γερμανικής γλώσσας από φοιτητές και επαγγελματίες είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη. Οι διδακτικές σειρές που χρησιμοποιούνται στα επίπεδα αυτά είναι ειδικά για ενήλικες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του επιπέδου Β1 σε ένα χρόνο και Β2 σε 1,5 ή 2 χρόνια.

Τμήμα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα Γερμανικών.
Για την εισαγωγή σε ορισμένα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως το τμήμα της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Μεταφραστικό τμήμα και τμήμα σχετικά με τον τουρισμό είναι απαραίτητη η συμμετοχή στην εξέταση για το ειδικό μάθημα των Γερμανικών. Στο τμήμα αυτό γίνεται εντατική προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με εξειδικευμένο υλικό και τριβή πάνω σε παλαιότερα θέματα εξετάσεων. 

Τμήματα συντήρησης της γλώσσας
Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και πρέπει να αντιμετωπίζεται απ΄το κάτοχό της. Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται συντήρηση των γνώσεων και εμπλουτισμός τους για τον κάθε σπουδαστή μέσω γερμανικών λογοτεχνικών βιβλίων, εφημερίδων και προβολή γερμανικών ταινιών.

Τμήμα νομικής, ιατρικής, τεχνικής και οικονομικής ορολογίας.
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε σπουδαστές όλων των ηλικιών, οι οποίοι για επαγγελματικούς λόγους η λόγω σπουδών οφείλουν να  εμβαθύνουν περαιτέρω σε κάποιο επιστημονικό πεδίο. Γι κάθε κλάδο ξεχωριστά υπάρχουν εξειδικευμένα βιβλία και λεξικά που συμβάλλουν καθοριστικά στην αφομοίωση της εκάστοτε ορολογίας.

Μεταφράσεις
Πραγματοποιούνται μεταφράσεις Νομικών, Οικονομικών, Τεχνικών και Γενικών κειμένων από και προς τα Γερμανικά.

Προγράμματα & Πιστοποιήσεις - Σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται και είναι πλήρως καταρτισμένοι για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 της εκάστοτε γλώσσας που διδάσκονται και οργανώνονται από τους παρακάτω φορείς εξετάσεων – όλοι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα (από ΑΣΕΠ ) και στο εξωτερικό.
 
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GEOTHE – για τις εξετάσεις των επιπέδων Fit 1, Fit 2, B1, B2, Kleines Deutsches Sprachdiplom (C1) & Grosses Deutsches Sprachdiplom C2
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
  OSD – Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας)

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μέγαρα | Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά
Οικοδομικό Τετράγωνο 549, Μέγαρα / Αττικής
Τηλ: 2296083702 Κιν: 6974597723